Plagas

16SrI

Nombre vulgar: 
Virginia grapevine yellows I
VGYI
Tipo de plaga: 
Bacterias
Taxonomía: Bacterias: 
Acholeplasmatales > Acholeplasmataceae

16SrI-A

Nombre vulgar: 
Grapevine yellows in Canada
Tipo de plaga: 
Bacterias
Taxonomía: Bacterias: 
Acholeplasmatales > Acholeplasmataceae

16SrIII-I

Nombre vulgar: 
Virginia grapevine yellows III
VGYIII
grapevine yellows
Tipo de plaga: 
Bacterias
Taxonomía: Bacterias: 
Acholeplasmatales > Acholeplasmataceae

16SrXII-A

Nombre vulgar: 
Grapevine yellows (Aster yellows group)
Tipo de plaga: 
Bacterias
Taxonomía: Bacterias: 
Acholeplasmatales > Acholeplasmataceae